Турботракс България ООД представи своята дейност пред ОС на СМП

Турботракс България ООД представи своята дейност пред ОС на СМП

На 23.03.2019 г. Турботракс България ООД представи своята дейност пред Общото Събрание на Съюза на Международните Превозвачи. СМП е най-голямата браншова организация, която обединява повече от 430 фирми от сферата на международния транспорт. Управителят на Турботракс, Георги Загоров представи развитието и постиженията на официалния дилър на DAF в България. Освен традиционните направления в дейността на…