Екип

Компанията се управлява от двама управители. Централният офис и управление се намират в гр.София.  Офисите в страната са на подчинение на централния офис.  Структурата на компанията е от четири отдела:

  • търговски отдел
  • отдел резервни части
  • отдел следпродажбено обслужване и сервиз
  • административен отдел

Всеки отдел се ръководи от един мениджър, който е на пряко подчинение на управителите на фирмата. 

Нашата група Новини Продукти Услуги Сервизна мрежа Актуално Контакти Общи условия