Обучения по икономично шофиране

За по-голяма ефективност и по-чиста околна среда

Обучението по икономично шофиране подпомага водача да управлява автомобила по най-ефективния начин, обръщайки голямо внимание на предимствата на най-новите технологии. Обучението води от 3 до 5% по-добра горивна ефективност в дългосрочен план.

Можете да направите проста сметка: разходът на гориво за композиция от 40 тона надвишава 60 000 евро на годишна база. Подобряването на горивната ефективност с 4% означава спестяване на почти € 2,400 евро на а година за камион.

Икономично шофиране
Икономично шофиране

Това е крайната полза за бизнеса, която не можете да пренебрегнете!

В началото на обучението водачът е изправен пред предизвикателството да покаже своите умения за шофиране. По време на тази сесия времето, консумацията на гориво и резултатите от Програмата за подпомагане работата на водача на DAF се наблюдават.

Във втория етап водачът получава цялата теоретична информация за оптималното използване на всички системи в автомобила, които му позволяват да шофира колкото е възможно по-икономично.

Последната част от обучението е тренировъчна сесия, по време на която се прилага цялата теоретична информация и се наблюдават нови резултати, за да се покаже подобрението.

Обучението по икономично шофиране оптимизира уменията на водача и му дава възможност да се възползва максимално от всички най-нови DAF функции, включително:

  • ECO Mode
  • EcoRoll
  • Подобрена моторна спирачка MX
  • Програма за подпомагане на работата на водача (DPA)
  • Предвиждащ автопилот (PCC)
  • Прогнозно превключване на предавките (Predictive Shifting)

Инвестицията в обучението по икономично шофиране се възвръща бързо.

Сервизни услуги